Amphiprion Clarkii , Clarks

 

Clown fish türleri içersinde clarkiler sık ve yoğun yumurta vermelerine karşın yavru büyütme ve metamorfoz aşamasında cok kayıp veren su kalitesinden çok etkilenen yavru büyütmesi en zor olan türdür.Dünyada kuluçkahanelerde çatlayan larvaların metamorfozu geçip canlı kalma oranı %30 cıvarı.

Latince Adı : Amphiprion clarkii


— Amphiprion Clarkii , Clarks–
Habitatı : Pasifik okyanusu
Beslenme Biçimi : Küçük kabuklular , diğer canlı yemler. Alg , Pul yemi 
Davranış Biçimi: Barışçıl
Kendi Türlerine Davranışı : Barışçıl dost
Işık : Normal
Tuzluluk : 1.022 – 1.024
Sıcaklık: 25 – 28 ºC
En Fazla Büyüdüğü Boy : Doğal hayatta 125 mm akvaryumda 75-78 mm.
Reef Uyumu : Uyumlu
pH : 8.1 – 8.4
Genel Yorum: Clark’s Clown çeşitli renklerde olabilir . Büyüklerde iki beyaz dikey çizgi vardır. Yavrularda 3. bir çizgi daha vardır. Anemonla ortak yaşam kurduğundan topluluk akvaryumlarına tavsiye edilir.

Yavru beslenmesi eş tutma ve yumurtlama kadar zor ve meşakkatli beslemede günlere göre fito-zooplankton zenginleştirici ve uygun kuru yem kullanmak gerekli metamorfoz aşamasında gereken iz elementleri güne göre değişik dozajlarda kullanmak önemli ,ışık,kullanılan tank ,plankton verirken su kalitesini bozmamak ve bu ortamda filtrasyon yapabilmek su değişikliklerini gereken günlerde yapabilmek özellikle amphiprion clarkii türlerinin lavra yetiştirme dönemlerinde çok önemli .

1 Comment on Amphiprion Clarkii , Clarks

  1. I Dropped Over Thirty Pounds in A Month // 22 Mayıs 2009 at 00:04 //

    I was just now searching for about this when I came upon your blog post. I’m just stopping by to say that I really enjoyed reading this post, it is very clear and well written. Are you considering writing more about this? It seems like there’s more material here for later posts.

Comments are closed.