At

    Atlar Hayvanlar Aleminde, genetik özellikleri bakımından farklı cinslerden oluşurlar. At yavrusu (taylar) dış görünüş olarak anne ve babasına benzer. İnsanlar o cinsin sürekliliğini sağlamak ve en iyi özelliklerini belirginleştirmek için; Cinsin seçilmiş damızlıklarını kendi Tayları ile çiftleştirmişlerdir. Buna seçici üretim denir. Bu sayede türün özellikleri standardize edilir, türün sürekliliği devam ettirilir.Atlar, kullanım amaçlarına uygun fiziksel özelliklere sahip olmalıdırlar.

Ağır işler için gücünden faydalanılan atlara Soğuk kan’lı ; hız ve çevikliğinden faydalanılan sportif amaçlı atlara da Ilık Kan’lı atlar adı verilir.Binek atlarının tamamı ılık kanlı atlardır. Dünyada 150’nin üzerinde Temel At cinsi mevcuttur.At , uzun yıllar boyunca insanlara hizmet eden çok etkili bir silah olmuştur. Öyle ki; Mısırdan Meksika’ya kadar olan imparatorluklar , beraberlerinde yeni fikirler, teknolojiler ve kültürel deneyimler getiren atlı birliklerin saldırıları ile çökmüştür. 18. yüzyıl tarihçisi John Moore “ her nerede insan, barbarlığının ayak izlerini bırakmışsa , onların yanında atın nal izlerini buluruz” demektedir.İnsanlık tarihinde beklide en büyük katkıyı yapmış olanlar , mütevazı işçi atlardır. Ağır yükleri her gün çekmek için yetiştirilen işçi atlar, çiftçiliğin ve sanayinin çalışmasını değiştirmişlerdir. Mallar hızla uzun mesafelere taşınarak , ticaret gelişmiş ve dış dünyayla küçük bağlantıları olabilen köyler zenginleşmiştir. Benzer şekilde, kereste ve taşlar , şehir ve kasabalara taşınabilmiş , hammadde arzının tersanelere , marangozlara ve inşaatçılara doğru hızla akışı sağlanmıştır. Yük arabalarının ve trenlerin , zamanın eğitilmiş bir takım çekici atın bir defada , birkaç lokomotifin çektiği kadar yükü çekebildiklerini hayal etmek zordur.Zaten , İngiliz mühendis James Watt tarafından kullanılmış olan “ Beygir Gücü” değimi bir makinenin yapabileceği işi ölçmek için kullanılmış ve buda bu hayvan takımının ne kadar saygı kazandığını göstermiştir. Hala , modern makineler için bir benzer terim ispatlanamamıştır. Watt , işçi atlarla yaptığı dikkatli deneylerden sonra , 1 beygir gücündeki bir makinenin 1 günde bir ata göre yaklaşık %50 daha fazla ağırlık çektiğini kanıtlamıştır. Fakat, yarış arabası sahiplerinin de kabul edeceği gibi Gerçek bir atın kişiliğinin ve tarihi öneminin yanında , hiçbir yüksek beygirli güçlü motorun yeri yoktur.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*