Akvaryum İlaçları

Potasyum İodide ve İodine
Bu madde uzun süreli banyo için kullanılır. 1g iodine ve 100g potasyum iodide 1 litre suda eritilir. Bu eriyikten her litre akvaryum suyuna 0.5 ml. hesabı ile ilave edilir(10 litre su için 5ml).

Potasyum Permanganate
1 g/100 litre su oranı ile kullanılır. Bu yoğunlukta balıklar 10-30 dakika banyo yaptırılır. Bazı balıklar Potasyum Permanganata karşı hassastırlar. Bu nedenle uygulama sırasında balık dikkatlice izlenir ve herhangi bir aksilik görülür ise banyo hemen durdurulur ve balık normal akvaryumuna geri konulur. Larnea hastalığında %0.1 eriyiği ile lokal (balığın üzerindeki belli bir bölge) tedavi yapılır.

Bakır Sülfat
Mavi kristaller şeklinde olan bakır sülfat (CuSo4-5H2O) 1 gramı 1 litre suda eritilir ve bu eriyikten 1.5cm3’ü akvaryumdaki her 1 litre su için verilir. Bu uzun süreli banyolar için önerilir. Tatlı su akvaryumlarında bakır sülfat çok dikkatli olarak kullanılmalıdır. Deniz akvaryumlarında ise bakır suyun kirliliğine bağlı olarak süratle çökeltilir. Bu nedenle uygulamanın 3-5 ve 7.gününde tekrarlanmasında fayda vardır. Eğer deniz suyu taze ise uygulama bir iki defa daha yapılabilir. Eğer su eski ise uygulamalar daha az yapılır. Bakır sülfat uygulamalarından amaç sudaki bakır sülfat oranını litrede 1-1.5 mg. dolaylarında tutmak içindir. Özellikle oodinium dış parazitine karşı 0.1-0.4 ppm ortamında devamlı banyo etkili olur.

Concurat
Bir firmanın çıkardığı özel ilaç ismidir. İlaç 2.3.5.6 tetrahvdro-6-phenyl imidazo (2,1-6) thiazol hydrochlorides ihtiva eder.Capillaria’nın konrtolü için bu ilaçtan 2-4 gr. 1 litre suya konulur. Bu su içerisinde tubifex (canlı yem) konulur ve kurtlar ölmeye başladığı an veya ölmeye başlayacakları hissedildiği an kurtlar alınır ve hasta balıklara yedirilir.

Lindane
Lindane çok etkili bir haşere ilacıdır. Suda çözülmez, zehirli bir maddedir. Balık üzerine bulaşmış bazı parazitlerin imhasında kullanılabilinir isede akvaryum balıklarında dikkatli kullanmak gerekir. Direkt olarak akvaryum içerisine kullanmak uygun olmayacaktır. Pazazitli balık dışarıda ayrı bir kapta veya karantina akvaryumunda ilaçlanmalıdır. Bu amaçla balık, içi su dolu bir kaba alınır. Suyun üzerine çok az lindane serpilir ve balık burada 10-15 dakika tutulduktan sonra tekrar akvaryuma döndürülür.

Metronidazol
Metronidazol (1-b(hydroxyethyl)-2-methyl-5 nitroi-midazol) formülündedir. İnsanlar için de kullanıldığından kimyasal madde satılan yerlerden temin edilebilinir. Akvaryumlara 4mg/litre olarak 3-4 gün süre uygulanılabilinir. Bu süre sonunda su aktif karbon kömürlü filtreler ile temizlenmeli veya bu mümkün değil ise akvaryum suyunun yarısı kullanım bittikten sonra ilk gün %25’i ise üçüncü gün değiştirilmelidir. Metraljil adı ile eczanelerde satılan ilaçla bu tedavi yapılabilmektedir. Nitrofuran ihtiva eden ilaçlar bakteriyel ve bazı durumlarda mantar hastalıkları için çok etkili olan bir maddedir. Bakteriyel enfeksiyonlar için 20 ppm’lik solusyonda 4-5 gün banyo önerilebilir.

Sülfanomidler
Akvaryumda hastalık amili olan bakterilerden antibiyotik ve sülfanomidli ilaçlara dayanabilmeleri hemen hemen yok gibidir. Sulfanilamide veya sülfathizol kullanımında, hasta balıklar 2-3 gün süre ile 100mg./Litre oranındaki suda tutulurlar. Eğer uygulama bu oranda akvaryuma yapılır ise 3 gün sonunda suyun %50’si değiştirilmelidir. Bu maddeler suda pek iyi erimedikleri için suda bulanık bir görüntü yaratabilir fakat bu durum balıklara bir zarar vermez.

Rivanol
100 mg. rivanol 100cm3 sıcak suda eritilir. Eriyik soğutulur. Balıkların yaraları üzerine pamukla sürülür. Gerekli gürülür ise 48 saat sonra tedavi tekrarlanılabilinir. Uygulama sırasında balığın gazlamalarına ve gözüne ilacın kaçmamasına dikkat edilmelidir. Bunun için balığın üzerine ilaç sürülürken balığın kuyruk hizası yere bakacak şekilde elde tutulup yaranın üzerine bu şekilde sürülebilinir.

Trichlophon
Bu maddenin kullanılacağı akvaryumlarda su sıcaklığının 20-22C dereceden aşağı 27-28C dereceden yukarı olamaması lazımdır. 0.2-0.3 mg./Litre oranındaki suda hasta balıklar 3-4 gün banyo edilir.

Antibiyotikler
Bakteriyel hastalıkların tedavisinde çok yararlı olan antibiyotiklerin dış ülkelerde pek çok çeşidi akvaryum balıkları hastalıkları için piyasaya çıkarılmış bulunmaktadır. Ülkemizde de bu konuda bazı girişimler vardır. Akvaryumlarda en çok kullanılan antibiyotiklerden bir kaçı aşağıdadır.
Terramycin 10-20 mg./Litre Eriyikte balıklar uzun süre banyo yaptırılabilinir.
Chloromycetin 50-80 mg./Litre Eriyikte balıklar uzun süre hasta balıklar tutulabilir.
Oxytetracycline 5-8 mg./Litre Eriyikte balıklar uzun süre hasta balıklar tutulabilir.

Bactrim 1 tablet/100 Litre 3 gün boyunca uygulanır.Sonunda %50 su değiştirilir

Kinin
Litrede 0.001 gr.=1 mg. oranında uygulanabilir. (Akvaryuma bu kadar küçük dozda vermek için önce 1 gr. Kinin 1 litre suda eritilir.Daha sonra litre başına 1 ml. gelecek şekilde uygulanır.

Formalin
0.2ml/litre oranındaki karışımda balıklar 1 saat banyo yaptırılır. Dış pazazitler için akvaryumlara 10 litre su için 2-4 damla kullanılabilinir

Tuz
%3-5 ihtiva eden suda balıklar 2 dakika tutulur ise bu tedavi sülüklerden kurtulmak için yeterlidir. %1’lik tuzlu suda 1 saat balık tutulur ise dış parazitlere karşı mücadele yapılmış olur. Akvaryumlarda temizlenmiş kaya tuzu kullanılır. Özel olarak tuzluklardan akması için içerisine magnezyum sülfat ilave edilmiş masa tuzları kullanılmamalıdır.

Acriflovine
Dış parazitlere, kuyruk çürümesine ve mantarlara karşı kullanıldığında 0.02 ppm konsantrasyonda balıklar 3 gün süre ile tutulur.

Phenoxethol
Dış mantarlara ve kuyruk çürümesine karşı 10ml/litre oranındaki karışımda balıklar devamlı olarak tutulabilinir.

Metilen Mavisi
Özellikle mantar ve parazitlere karşı etkili olan bir kimyasaldır. Akvaryumculukta çok kullanılan bir maddedir. Uzun süreli tedavi için %5’lik eriyinden 5 litre suya 3 damla hesabı ile kullanılabilinir.

Akvaryum Sözlüğü, A

AA Tetra Bakteri Başlatıcı: Filitre ve akvarumlarında biyolojik aktiviteyi sağlar.Organik kirlenmenin enizmatik olarak azalmasını sağlar Suyun kalitesini geliştirir ve temizliğini artırır.AA Tetra Fungi-Stop 100 ML: Tropikal süs balıklarında, Achlya ve Saproiegnia mantar mukoza enfeksiyonları ve enfekte yara tedavileri için etkili medikal konsantre üründür.AA Tetra Gooldoomed 100 ML: Tetra’nın Japon Balıkları için parazit tedavisinde kullanılan, japon balıkları için özel bir ilaçtır.Bütün parazitler için kullanılabilir.Japon Balıklarının Metobolizmasıyla da uygundur.Abyssal Fishes: Okyanusların çok derinlerinde yaşayan balıklar. Acanthopthalmus Kuhli-Coolie Loach: Güney doğu asya kökenli olan bu balıklar zamanlarının büyük bölümünü dipteki bitkileri eşelemek ve besin bulmakla geçirirler.Acclimatization: Balığın yeni bir ortama veya farklı ilklim şartlarına adaptasyonu. Actinic (Aktinik): Güneş ve benzeri ışınların kimyasal değişikler meydana getirme özelliği. Güneş ışınlarının potosentez için tam bir ışık spekturumu sağlaması. Acidic (Asidik,Asidite): Su içindeki hidrojen iyonlarının sayısının pH 7.0 altında olması. Ayrıca suyun asidik olması aşırı yemlemeninde işareti olabilir. Activated Carbon (Aktif Karbon): Deniz,tatlı su ve sudaki pisliklerin katı karbon tarafından absorbe edilmesi. Adipose Fin (Adipoz Yüzgeç): Kuyruk yüzgeçine yakın, önünde ve sırt yüzgeçin gerisinde bulunan küçük dolgun bir tip yüzgeç. Tropheus’larda Adipoz yüzgeç yoktur, genelde yayın balıklarında görülür. Adnate: Yapışmak, birlikte büyümek. Aeration (Havalandırma): Oksijenleme amacı ile suyun hareket ettirilmesi, havayla teması. Aerobic Bakteriler: Oksijenli ortamlarda yaşayan bakteri çeşidi.Air Pump (Hava Motoru): Akvaryuma hava vermeye yarayan elektrikli motor. Akvaryum: Tatlı ya da tuzlu su hayvanlarının, su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiği cam su kabı.Akya ( Lichia amia ): Kuzu, Çıplak, Leka ve İskender balığı olarakta tanınır. Genelde 50 – 100 cm. en çok 180 cm. ve 60 kg. ağırlıkta olabilir. Yumuşakçalar, kabuklular ve küçük balıklarla beslenerek dipte kıyılara yakın küçük sürüler halinde dolaşır. Canavar balıklardandır, çevresindeki balıkları yok edercesine yer. Geçmişte çok avlanılması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi vardır. Korunması gerekir.Algae (Alg): Küf, mantar ve şapkalı mantarlarıda içeren tek hücreli mikroskobik tiplerden büyük deniz yosunlarına kadar uzunan ilkel su bitkileri. Alimentary Tract: Sindirim sistemi veya kanalı. Alkaline (Alkalinite): Su içindeki hidrojen iyonlarının sayısının pH 7.0 üstünde olması. Alveolus, Alveoli (Alveol): Akciğerlede bulunan, bal peteklerine benziyen çukurumsu hücre. Ammonia (Amonyak): NH3 Azot döngüsünün ilk adımıdır. Amonyak genellikle balıkların idrarı, ölü balık ve bitki artıkları sonucu oluşmaktadır. Balık ölümlerinin muhtemel sebeblerindendir. Balıkların büyük çoğunluğu için çok zehirli bir maddedir. Akvaryumunuzda sıfır olmasına dikkat edin. Ammonia Tower: Biyolojik filtrasyonda kullanılan, biyolojik filtrasyon malzelerinin kullanıldığı plastik bölme. Su filtre malzemeleri arasından geçerken hava ile temas edip bakteriler sayesinde zehirli amonyak ve nitritin atılmasına yardım edilmesi. Bu ıslak/kuru filtrelerde bakteri gelişimini hızlandırır. Amphibious (Amfibi): Karada ve suda yaşama yeteneği. Anabatoids: Atmosfer havasını soluyan balıklar, gurami,betta gibi. Anaerobic Bakteriler: Oksijensiz ortamlarda yaşayan bakteri çeşidi. Anal Fin (Anal Yüzgeç): Balığın kuyruk bölgesine yakın, üreme organları ile kuyruk arasındaki yüzgeç. Apistogramma Ramirezi-Ram Balığı-Papiliochromis Ramirezi: Ufak yapılı olan bu balığın çok hoş bir rengi vardır,cichlid ailesinden olan bu farklı mizaçlı balığı yansıyan ışık altında çok çekici bulursunuz.Aragonite (Aragonit): Bazı deniz kabuklarının ve resif mercanlarının kalsiyum karbonat iskeletini oluşturan mineral. Artemia Salina naupli-Artemias salinas: Yavru balık üretiminde ve küçük akvaryum balıklarının beslenmesinde çok önemli bir canlıdır.Atman SK 388 Protein Skimmer: Tuzlu su akvaryumları için protein süzücüdür. 2500lt/H max2,25mt.Ay Balığı( Mola mola ): Pervane balığı da denir. Okyanuslar ve Akdenizin açıklarında uzun göçler yapmadan, bazen derinlerde, bazen de su yüzeyinde yan yatarak dolaşır. İyi yüzemeyen hareketsiz bir balıktır.Eti lezzetsiz ve kötü kokulu olduğu için insan besini yönü ve ekonomik değeri yoktur.   

Tüm köpek maması fırsatları için tıklayın !

Cinsiyet Ayrımı

  • No items

Canlı Doğuranlar

  • No items

Çok Sorulanlar

  • No items