Sözlük, B

Bacteria (Bakteri): Yaşamın başlangıçından beri varolan en ilkel tek hücreli canlılar, nitrojen çevrime yardım ederler.

BAKALYARO ( Merlangius merlangus ): Mezgit ve Gelincikle aynı türdendir. Karadenizde yaygın, Ege’ de az bulunur. Genelde 15 – 20, en çok 45 – 50 cm boyunda olur. Sahillerin 3 – 4 m. ye derinliklerindeki sığların kumlu, çakıllı ve yosunlu diplerinde fazla göçler yapmadan yaşar. Balık yumurtaları, küçük balıklar ve karides gibi canlılarla beslenir. Üremelerini Şubat – Mayıs ayları arasında sahillere yakında yapar. Mezgitle eş, beyaz ve lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir.

Ballast (Balast): Floresan ve metal halide lambaların güç kaynağı.Barbel: Bazı balıkların ağız kenarlarında bulunan duyargalar kedi balıkları,yayın balıkları ve Loache türlerinde genelde yiyecek aramak için kullanılan anten benzeri organlar.BERBER BALIĞI ( Anthias anthias ): Hani ailesinden bir balıktır. Sıcak ve ılıman denizlerin kayalık, çakıllı ve bazen çamurlu bölgelerinde ve 50 – 300 m. derinliklerde yaşayan Berber Balığı  25 cm. uzunluğa erişebilir. Az bulunduğu için fazla ekonomik değeri yoktur. Denizlere renk güzelliği verir. Üremeleri diğer Hani cinsi balıklar gibidir. BERLAM ( Merluccius merluccius ): Ilık denizlerin orta sularında yaşar. Ege, Marmara ve Akdeniz’de yaygın, Karadeniz’de seyrek bulunur. Gündüzleri 80 – 300 m. ye varan sularda, gezinip geceleri avlanmak için kıyıya ve yüzeye yaklaşır. Kolyoz, Çaça, Hamsi ve benzeri küçük balıklarla beslenir. En çok 80 – 100 cm. boy ve 10 kg. ağırlığa erişebilir. Mayıstan Ağustosa kadar sahillere yakın üremelerini yapar. Etinin lezzet ve kalitesi Mezgit’ e eşittir. Taze olarak her mevsimde yendiği için ekonomik değeri yüksektir.Berlin Method of Filtration: Canlı kaya ve protein skimmer kullanılarak yapılan biyolojik filtrasyon yöntemi. Beta Balığı: Beta balıkları labirentli balıklardır. Labirent denilen bir organ sonucu; oksijeni çok düşük sularda bile hayatta kalmalarını sağlayan bir organdır. Bu organ sayesinde aynı insanlar gibi doğrudan havadan da oksijen alabilirler. Ürerken de köpük yuva tekniğini kullanırlar.Bicolor: İki renkli. Biological Filtration (Biyolojik filtre, Filtrasyon): Zehirli maddelerin parçalamasıyla oluşturulan süzme süreci. Bu parçalanma sürecinde yararlı bakteriler yardımı ile zararlı maddeler ayrıştırılarak daha zararsız hale getirilir, filtreler malesef zararlı maddeleri tamamen filtre edemiyor. Bitki Tutacağı: Akvaryumunuzdaki bitkileri düzenlerken ve tekrar dekore ederken en büyük yardımcınız. Basit mekanizması ile tüm bitkileri ve hatta diğer dekoratif ürünleri sıkıca kavrar. Uzun sapı sayesinde zorlanmadan en dipteki bir nesneyi bile yakalayabilirsiniz üstelik eliniz suya bile dokunmadan! 50cm…’lik boyu ile küçük ve orta boy akvaryumlar için idealdir.Botia Macracantha-Clon Loach-makrakanta: Bitkili ve kayalık akvaryumlarda grup olarak dolaşmayı severler,eğer kendi türleri ile barındırılmazsa bir köşeye çekilecektir.barbus’lar, loaches’lar, canlı doğuranlar, labirentliler ile beraber aynı tankda bakılabilirler. Dişiler erkeklerden daha ince yapılıdır,erkelerin kuyrukaltı (caudal) yüzgeçleri dişiye göre daha uzundur.Brachiae: Solungaçlar, balığın solunumu ile ilgili organları. Brachiocranium: Solungaçların yapısını destekleyen kılçıklı iskelet.Brachiopoda : Saç gibi kaplı, kalp gibi atan bir beslenme organı ve sırt ile göğüs altı sübapları olan bir deniz yumuşakçası. Brackish Water (Acı Su): Tatlı su ile deniz suyu arasında kalan bir çeşit su tipi, genellikle büyük göllerin veya nehirlerin okyonuslara aktığı yerlerde bulunur, tuzluluk oranı tatlısuya göre daha azdır. Bubble Nest (Köpük Yuva): Kabaracık yuvası, labirentli balıkların yumurtalarını suyun yüzeyinde oluşturdukları kabarcıkların içene yerleştirdikleri yuva. Buccal Incubation: Yumurtaları ağızda kuluçkaya yatırma.Buffer (Tamponlayıcı): Suyun, içindeki pH değişimlerine dayanmasını sağlayan süreçtir. Suyun kalsiyum karbonat içeriği ne kadar fazlaysa tamponlama kapasiteside o kadar yüksek olur.  

About uzman akvarist
AkvaryumCenneti.COM Admini

Leave a comment

Your email address will not be published.


*